Sesja poświęcona pamięci profesora Czesława Rylla-Nardzewskiego

W dniu 18 września 2015 roku zmarł profesor Czesław Ryll-Nardzewski, znakomity polski matematyk, specjalista w dziedzinach: logiki i podstaw matematyki, teorii miary, teorii ergodycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii procesów stochastycznych oraz analizy funkcjonalnej.
W tym roku Polskie Towarzystwo Matematyczne wraz z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim, uczelniami, których wieloletnim pracownikiem był profesor Ryll-Nardzewski, organizuje dwudniową sesję poświęconą jego pamięci. Odbędzie się ona w dniach 27-28 maja 2016, przy czym w piątek, 27 maja, wykłady będą miały miejsce w salach Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, a w sobotę 28 maja, gospodarzem będzie Politechnika Wrocławska.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet naukowy:
Marek Bożejko (UWr)
Jacek Cichoń (PWr)
Tomasz Downarowicz (PWr)
Michał Morayne (PWr)
Leszek Pacholski (UWr)
Grzegorz Plebanek (UWr)

Komitet organizacyjny:
Piotr Biler (UWr)
Bartosz Frej (PWr)
Jan Goncerzewicz - przewodniczący
(PWr, prezes Wrocławskiego Oddziału PTM)
Tomasz Rolski (UWr)