XIII Ogólnopolska Konferencja Nauczanie Matematyki w Uczelniach Technicznych
22-24 września 2008, Politechnika Wrocławska
 
 

Komitet Programowy:

prof. dr hab. Józef Banaś Politechnika Rzeszowska

dr Józef Burzyk Politechnika Śląska w Gliwicach

dr Stanisław Ewert-Krzemieniewski Politechnika Szczecińska

doc. dr Andrzej Just Politechnika Łódzka

dr Rafał Kalinowski Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. Marek Lassak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr Marian Majchrowski Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Kazimierz Nikodem Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Zbigniew Olszak Politechnika Wrocławska – przewodniczący

prof. dr hab. Lucyna Rempulska Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Zdzisław Rychlik UMCS w Lublinie

dr Jan Szajkowski Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Krzysztof Szajowski - Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego

doc. dr Barbara Wikieł Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Teresa Winiarska Politechnika Krakowska

.