Nie jest aktualnie pracownikiem Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej.