analiza matematyczna 1.1B (ćwiczenia)
Wydział Chemii

I kolokwium........................27 XI
II kolokwium.......................28 I

Egzamin podstawowy.........3 II

Egzamin poprawkowy.........11 II

Listy zadań