analiza matematyczna 2.3 (wykład)
Elektronika

Egzamin podstawowy.........24 VI 2014, g.16:00, C13, 1.28

Egzamin poprawkowy.........30 VI 2014, g.16:00, A1, 322

Zasady zaliczania

Listy zadań

Rozwiązania zadań z drugiej kartkówki

Trochę informacji o transformacie Fouriera

WYNIKI KOŃCOWE

2* oznacza, że student nie pojawił się na żadnym z terminów zaliczenia.