Bartosz Frej

Wydział Matematyki
Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 14a
50-377 Wrocław
Polska

bud. C11, pok. 3.05
lub bud. A1, pok. 252

Konsultacje
poniedziałki, 13-15, online
czwartki, 13-15, online

Uwaga: w przypadku braku chętnych konsultacje mogą kończyć się wcześniej.