Marian Gewert
Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 14
50-377 Wrocław
bud. C-11 p. 410
tel. (+71) 320 31 58
e-mail: marian.gewert@pwr.edu.pl

Podręczniki Listy zadań Wykłady i ćwiczenia Konsultacje