Tomasz Grzywny
Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska

pokój: 3.12  bud. C-11
telefon:   71 320 31 53
e-mail: tomasz.grzywny(ma³pa)pwr.edu.pl