Tadeusz Inglot

Adres korespondencyjny:

pokój 3.03, budynek C-11

Politechnika Wrocławska
Wydział Matematyki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław


Adres e-mailowy:

Tadeusz.Inglot[at]pwr.edu.pl

Telefon:

(71) 320-31-48
Teoria informacji w statystyce matematycznej (Information theory and Statistics)
PWr     WPPT     IMiI