LILIANA JANICKA

IMI


Dydaktyka - 2014/2015

Terminy konsultacji w sesji zimowej 2014/2015:

Wydział Budownictwa - AzGA (MAP1140)

Program kursu  Zasady zaliczenia kursu

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI - AzGA(MAP3046)

Program kursu  Zasady zaliczenia kursu 

Kolokwium I (dwumian Newtona, ZIM, liczby zespolone, wielomiany)- (grupy wtorkowe)28.11.2014., godz.19:00 - 19:45, s.322, A_1

Kolokwium I (dwumian Newtona, ZIM, liczby zespolone, wielomiany) - (grupy czwartkowe)28.11.2014., godz.19:55 - 20:40, s.322, A_1

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI - AM1.2 - ćwiczenia

Kolokwium I (do ciągłości funkcji włącznie) - (wykład Prof.T Kulczyckiego)28.11.2014., godz.19:00 - 20:00, s.322, A_1

Kolokwium I (do ciągłości funkcji włącznie) - (wykład dr.P.Kajetanowicza)28.11.2014., godz.20:05 - 21:05, s.322, A_1

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA - Analiza Matematyczna 1A (MAP1142)

Program kursu  Zasady zaliczenia kursu 

STUDIA ZAOCZNE

Wydział Budownictwa - Analiza Matematyczna 3.1 (MAP9988)

Program kursu  Zasady zaliczenia kursu 

STUDIUM TALENT

Terminy i tematy spotkań: 10.10.2014.(Liczby naturalne i zasada indukcji matematycznej), 17.10.2014.(Liczby całkowite, podzielność, kongruencje, pojęcie grupy), 24.10.2014.(Kongruencje, Chińskie Twierdzenie o resztach)),

UWAGA! - najbliższe spotkanie jest 07.11.2014.,

14.11.2014., 21.11.2014., 28.11.2014., 05.12.2014., 12.12.2014., 19.12.2014.,... Listy zadań
Wstęp do analizy matematycznej - skrypt 
Notatki do wykładu 

 

 

Informacje dodatkowe o Studium Talent można znaleźć w serwisie
Dla kandydatów na stronach www Instytutu Matematyki i Informatyki .

Kontakt

e-mail:

Liliana.Janicka@pwr.wroc.pl

telefon:

71-320-31-58

adres:

Instytut Matematyki i Informatyki
ul. Janiszewskiego 14 a
50-377 Wrocław
(C-11, p. 410)