Oleksii Kulyk


Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska

Adres:


telefon:
e-mail:
ul. Janiszewskiego 14a
50-372 Wrocław
budynek C-11, pokój 2.03
(071) 320 2102
Oleksii.Kulyk@pwr.edu.pl

Curriculum Vitae
PublicationsBooks

Papers

ArXiv preprints


Consultations - winter semester 2021/2022Tuesday 1500 – 1700, Friday 1500 – 1700 (via Zoom). Please mail me in advance

Dydaktyka - Semestr zimowy 2022/2023


Algebra and Analytic Geometry, Wydzia Informatyki i Telekomunikacji

Math - Algebra, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Microsystemow

Algebra z Geometria Analityczna (ćwiczenia), Wydział Mechaniczny
Dydaktyka - Semestr letni 2021/2022


Math-Analysis II, Wydział Mechaniczny


Dydaktyka - Semestr zimowy 2021/2022


Math - Algebra, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Microsystemow


Dydaktyka - Semestr letni 2020/2021


Math-Analysis II, Wydział Elektroniki

Analiza Matematyczna II (ćwiczenia), Wydział Mechaniczny


Dydaktyka - Semestr zimowy 2020/2021


Math-Analysis I, Wydział Elektroniki

Analiza Matematyczna I, Wydział Mechaniczny


Dydaktyka - Semestr letni 2019/2020


Mathematical Analysis II, Wydział Elektroniki

Mathematical Analysis II, Wydział Mechaniczny


Dydaktyka - semestr zimowy 2019/2020


Elementary Linear Algebra, Wydział Mechaniczny

Math-Algebra, Wydział ElektronikiDydaktyka - Semestr letni 2018/2019


Mathematical Analysis II, Wydział Informatyki i Zarzadzania

Mathematical Analysis II, Wydział Mechaniczny

An Introduction to Mathematical ModellingDydaktyka - semestr zimowy 2018/2019


Introduction to the Practice of Statistics

Elementary Linear Algebra

Mathematical Analysis 1