pwr_logo
wmat_logo

Marcin Michalski

Katedra Matematyki WMat PWr

PL -> EN

Zaklinač
Jestem adiunktem w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Szczególnie zainteresowany jestem teorią mnogości i jej zastosowaniami w innych działach matematyki. We wrześniu 2018 roku obroniłem swój doktorat pt. "Podzbiory grup i przestrzeni polskich związane ze strukturą algebraiczną oraz mierzalnością względem różnych ideałów", moim promotorem był dr hab. Szymon Żeberski. W (bardzo) wolnym czasie czytuję książki popularnonaukowe, fantasy i sci-fi, a także grywam w gry strategiczne i rpg.