Profesor Zdzisław Porosiński zmarł w dniu 26 marca 2016 roku. Swoją karierę naukową i akademicką realizował na Politechnice Wrocławskiej, w Instytucie Matematyki oraz Instytucie Matematyki i Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, a ostatnio na Wydziale Matematyki. Był cenionym specjalistą z zakresu badań operacyjnych, teorii gier i statystyki matematycznej, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Był też wieloletnim zastępcą Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki ds. Dydaktyki.

Profesor Porosiński pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako znakomity organizator, wykładowca i naukowiec, ale także wspaniały kolega oraz mądry i dobry człowiek.