\( \def\RR{\bf R} \def\bold#1{\bf #1} \def\bbc{\mathbb{C}} \def\bbk{\mathbb{K}} \def\bbn{\mathbb{N}} \def\bbq{\mathbb{Q}} \def\bbr{\mathbb{R}} \def\bbz{\mathbb{Z}} \def\cp{\mathcal{P}} \def\w{\omega} \def\then{\longrightarrow} \def\iff{\longleftrightarrow} \)
Zmień przeglądarkę na nowszą.

Katedra Matematyki WMAT

Robert Rałowski - grafika komputerowa

Zasady zaliczania kursu są tutaj

Kolokwium: 30 listopada 2022 (środa), g. 17:05-18:05.

Ocena z kolokwium poprawkowego (7 grudnia 2022 - środa) może być co najwyżej oceną dostateczną .

Lista zadań do wykładu

zadania - wykład

Listy zadań - laboratorium:

Lista 1 termin oddania: 2 listopada 2022,
Lista 2 - termin oddania 1 grudnia 2022,
Lista 3 - termin oddania 10.12.2022.

Przykładowe programy:

David Gale game,
rysuje płatek Kocha,
rysuje krzywą Peano,
zbiór Mandelbrota
dwa trójkąty
kwadraty
druciana kostka 3d
animacja kostki w 3d
różne figury
.

Literatura: