\( \def\RR{\bf R} \def\bold#1{\bf #1} \def\bbn{\mathbb{N}} \def\bbq{\mathbb{Q}} \def\bbr{\mathbb{R}} \def\bbz{\mathbb{Z}} \def\cp{\mathcal{P}} \def\then{\longrightarrow} \def\iff{\longleftrightarrow} \)
Zmień przeglądarkę na nowszą.

Katedra Matematyki

Robert Rałowski - programowanie funkcyjne - laboratorium

Strona wykładowcy jest tutaj


Lista zadań


rekurencja ogonowa - python
intro do javascriptt
kurs javascript

Strona haskella
Tutorial do haskella
Dokumentacja języka haskell

Kolokwia:

I kolokwium (45 minut)
Grupa poniedziałkowa: 24.10.2022,
Grupa czwartkowa: 27.10.2022,

II kolokwium (45 minut)
Grupa poniedziałkowa: 21.11.2022,
Grupa czwartkowa: 24.11.2022,

III kolokwium (90 minut)
Grupa poniedziałkowa: 12.12.2022,
Grupa poniedziałkowa: 8.12.2022.

.