Artur Rutkowski

Wydział Matematyki

Politechnika Wrocławska

Pok. 6.06, bud. C-11

e-mail: artur(kropka)rutkowski(at)pwr(kropka)edu(kropka)pl

Zajęcia w semestrze letnim 2016/17

Obecnie nie prowadzę żadnych zajęć dydaktycznych.

Research