Witold SeredyńskiAdres:

Wydział Matematyki
Bud. C-11 p. 602 Telefon: 31-02Semestr letni 2017/18


Konsultacje w czasie sesji letniej 2017/2018:

19.06.2018, Wtorek 13.00-15.00, s. P.01 C-11
22.06.2018, Piątek 13.00-15.00, s. P.01 C-11
29.06.2018, Piątek 13.00-15.00, s. P.01 C-11
3.07.2018, Wtorek 15.00-17.00, s. P.01 C-11
Uwaga: W przypadku małej liczby studentów kosultacje w trakcie trwania mogą być przeniesione do sali 6.02 C-11

plan zajęć.


lista zadań z Analizy 2 dla Wydziału Górniczego (zaoczne)


lista zadań z Analizy 1 dla Wydziału Mechanicznegolista zadań z Algebry z Geometrią Analityczną

Zasady zaliczania Algebry


Zasady zaliczania Analizy 1


Zasady zaliczania Analizy 2


Wyniki z 2 kolokwiów i aktywności z kartkówkami z Matematyki 2, Wydział Architektury, obie grupy ćwiczeniowe..


Wyniki z Egzaminu Podstawowego z Algebry, w.elektroniki,


Wyniki z Egzaminu Poprawkowego z Algebry, W12, obie grupy ćwiczeniowe..


Wyniki Egzaminu Poprawkowego z Analizy 1, W. mechaniczny, cały mój wykład.


Wyniki Egzaminu Poprawkowego z Analizy 2, W. górniczy, studia niestacjonarne.


Termin egzaminu z Analizy Matematycznej 1 na Wydziale Mechanicznym, moja grupa wykładowa:
Termin podstawowy: 20.06.2018, g. 14.00 s. 329 A1
Termin poprawkowy: 27.06.2018, g. 14.00 s. 329 A1

Termin egzaminu z Algebry z Geometrią Analityczną na wydziale W12, moja grupa wykładowa:
Termin podstawowy: 25.06.2018, g. 12.00 s. 1.28 C-13
Termin poprawkowy: 2.07.2018, g. 10.00 s. 1.28 C-13

Termin egzaminu z Analizy Matematycznej 2 na Wydziale Górniczym (niestacjonarne), moja grupa wykładowa:
Termin podstawowy: 23.06.2018, g. 13.00 s.A4 L1
Termin poprawkowy: 30.06.2018, g. 13.00 s.A4 L1