Witold SeredyńskiAdres:

Wydział Matematyki
Bud. C-11 p. 602 Telefon: 31-02Semestr letni 2016/17

Konsultacje w czasie semestru letniego 2016/2017 :
Uwaga ostatnie konsultacje semestralne 23.06.2017 wyjątkowo od 16 do 17 (w 6.02 C-11)z powodu zastępstwa.

Konsultacje w czasie sesji letniej 2016/2017:

28.06.2017, Środa 15.00-17.00, s. 2.11 C-11
1.07.2017, Sobota 12.30-14.30, s. 6.02 C-11
6.07.2017, Czwartek 13.00-15.00, s. 2.11 C-11
10.07.2017, Poniedziałek 11.00-13.00, s. 6.02 C-11
Uwaga: W przypadku małej liczby studentów kosultacje w trakcie trwania mogą być przeniesione do sali 6.02 C-11
Plan zajęć.

Link do list zadań z Analizy 2:

http://prac.im.pwr.wroc.pl/~gewert/WYNIKI/am22b_2016_2017.pdf

Zasady zaliczania Analizy 2


Wyniki II Kolokwium poprawkowego z Matematyki, Wydział Elektroniki, studia niestacjonarne.


Wyniki Egzaminu Poprawkowego z Analizy Matematycznej 2, Wydział Mechaniczno-Energetyczny wszystkie grupy ćwiczeniowe.


Wyniki Egzaminu Poprawkowego z Analizy Matematycznej 2, Studium Mechatroniki wszystkie grupy ćwiczeniowe.


Wyniki II Kolokwium z Matematyki Dyskretnej, Wydział Elektroniki, moja grupa ćwiczeniowa.

Terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych do moich wykładów:

Matematyka, w. Elektroniki, studia niestacjonarne:

Termin I: 17.06.2017, g. 11.00, s.41 C-4
Termin II: 1.07.2017, j.w.

Analiza Matematyczna 2, w. Mechaniczno-Energetyczny:

Egzamin Podstawowy: 26.06.2017, g.12.00, s. 1.31, C-13

Egzamin Poprawkowy: 3.07.2017, g.12.00, s. 1.31, C-13

Analiza Matematyczna 2, studium Mechatroniki:

Egzamin Podstawowy: 26.06.2017, g.12.00.
Grupy ćwiczeniowe dr D. Smolis i dra hab. B. Jancewicza: s. 310, A-2
Grupy ćwiczeniowe prof. M. Ryznara i dr J. Leguta: s. 1.30, C-13
Grupy ćwiczeniowe dr K. Michalika i J. Sulkowskiej: s. 1.27, C-13

Egzamin Poprawkowy: 3.07.2017, g.12.00.
Grupy ćwiczeniowe Prof. M. Ryznara, dr D. Smolis, dra J. Leguta i dra K. Michalika: s. 310, A-2
Grupy ćwiczeniowe dr J. Sulkowskiej i dra hab. B. Jancewicza: s. 329, A-1.