Informacje dotyczące wykładu MAT1344W

pojawią się niebawem
Ocena za seminarium zależeć będzie od jakości prezentacji odczytu jak również od frekwencji. Prace można będzie oglądać na konsultacjach w czasie sesji (patrz rozkład konsultacji w sesji na mojej stronie www).

Informacje dotyczące ćwiczeń

Osoby, które nie uzyskały pozytywnej oceny na podstawie kolokwiów lub na egzaminie podstawowym przychodzą na egzamin poprawkowy (oczywiście za wyjątkiem tych, którzy nie uzyskali zaliczenia z powodu przekroczenia limitu dozwolonych nieobecności nieusprawiedliwionych). Oto informacja o książce biograficznej o której wspomniałem na seminarium: Alfred Tarski. Życie i logika Autorzy: Anita Burdman i Solomon Feferman, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Kwiecień 2009. Komentarz do twierdzeń tauberowskich: klasyczny przykład twierdzenia tauberowskiego znaleźć można u Fichtencholza (tom II, podrozdział 419; Fichtencholz - kopalnią wiedzy, pamiętacie Państwo?). A może zbudujemy jakąś małą kolekcję twierdzeń tauberowskich?