Informacje dotyczące wykładu MAT1344W

Ocena końcowa za kurs, zgodnie z opisem z karty przedmiotu, wyznaczona zostaje przy pomocy następującej reguły: 0,5 x F1 + 0,5 x F2, gdzie F1 to suma punktów (maksymalnie 20) uzyskanych na ćwiczeniach, a F2 to suma punktów uzyskanych na kolokwium zaliczeniowym (maksymalnie 20), z uwzględnieniem następujących przedziałów:

20-23 pkt. -- dst; 24-27 pkt. -- dst+; 28-31 pkt. -- db; 32-35 pkt. -- db+; 36-40 pkt. -- bdb.

Oto termin zaliczenia poprawkowego: 8 lutego 2018 (czwartek), godz. 10:00 sala P.01/C-11. A oto jego wyniki (podaję najpierw końcówkę indeksu a potem zdobyte punkty):

003-16; 760-17; 911-11,5; 778-16; 749-13,5; 590-10; 743-10; 668-13; 654-7; ???-8; 533-6,5; 784-6,5; 766-7.

Skala ocen: 10,0-15,5 pkt. - dst; 16,0-17,0 +dst; 17,5-18,0 db; 18,5-19,0 - +db; 19,5-20,0 - bdb. Zachęcam do obejrzenia prac na moich konsultacjach.