dr Jolanta Sulkowska


Kontakt


dr Jolanta Sulkowska
Jolanta.Sulkowska@pwr.edu.pl
pokój 107, budynek C-11
tel.: (+71) 320 31 07


Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 14
50-377 Wrocław


Konsultacje


ŚR   8 VII   9 -11   pok. 107 C-11


Prowadzone kursy


ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2B (CH)


Program kursu i literatura
Zasady zaliczania
Wyniki egzaminu poprawkowego


ANALIZA MATEMATYCZNA 2.1A (IŚ)


Program kursu i literatura
Zasady zaliczania
Terminy egzaminów:   30 VI .


ANALIZA MATEMATYCZNA KP ĆW (M)


Zasady zaliczania kursu ustala wykładowca.
Lista zadań GiS
LISTY ZADAŃ

ANALIZA
MATEMATYCZNA