dr Jolanta Sulkowska


Kontakt


dr Jolanta Sulkowska
Jolanta.Sulkowska@pwr.edu.pl
pokój 107, budynek C-11
tel.: (+71) 320 31 07


Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 14
50-377 Wrocław


Konsultacje


WT     13 - 15,     CZW     11 - 13
            pok. 107     C - 11


Prowadzone kursy


ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2B (CH)


Program kursu i literatura
Zasady zaliczania
Terminy kolokwiów:     22 IV,     10 VI .
Terminy egzaminów:   22 VI,     30 VI.


ANALIZA MATEMATYCZNA 2.1A (IŚ)


Program kursu i literatura
Zasady zaliczania
Kolokwia:     I: na ćwiczeniach,     II: 9 VI .
Terminy egzaminów:     22 VI,     30 VI.


ANALIZA MATEMATYCZNA KP ĆW (M)


Zasady zaliczania kursu ustala wykładowca.
Lista zadań GiS
Wyniki kolokwium