dr Jolanta Sulkowska


Kontakt


dr Jolanta Sulkowska
Jolanta.Sulkowska@pwr.edu.pl
pokój 107, budynek C-11
tel.: (+71) 320 31 07


Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 14
50-377 Wrocław


Konsultacje


WT     10 - 11, 17 - 18
CZW   9-11                   p.107 C-11


Prowadzone kursy


ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1B (CH)


Program kursu i literatura
Zasady zaliczania
Terminy kolokwiów:     27 XI ,     22 I.
Terminy egzaminów:     3 II,     11 II .
Ilustracje do wykładu: Funkcje trygonometryczne
                            Wielomiany Talora i Maclaurina


ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A (IŚ)


Program kursu i literatura
Zasady zaliczania
Kolokwia:     I: na ćwiczeniach,     II: 27 I.
Terminy egzaminów:     3 II,     11 II .
Ilustracje do wykładu: Funkcje trygonometryczne
                            Wielomiany Talora i MaclaurinaANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A ĆW (ME)


Zasady zaliczania oraz lista zadań
LISTY ZADAŃ

ANALIZA
MATEMATYCZNA