Analiza matematyczna 1

Zasady:
dwanaście kartkówek (12 x maksymalnie 1 punkt=12 pkt),
dwa kolokwia (2 x maksymalnie 20 punktów= 40 pkt, prawdopodobnie w 6 i 11 tygodniu zajęć)
egzamin (maksymalnie 70 punktów)
Za aktywność/rozwiązanie zadania otrzymuje się 1 punkt
Można otrzymać do 30 punktów za aktywność i kartkówki łącznie, do 40 punktów za kolokwia i do 70 punktów za egzamin. To daje razem maksymalnie 140 punktów.
Progi na kolejne oceny:
65 (dst)
80 (dst+)
90 (db)
105 (db+)
120 (bdb)
Ocena celująca przyznawana będzie indywidualnie po ustnym egzaminie.
Nie ma żadnych minimalnych wymogów przy zdawaniu egzaminu, czyli obowiązuje wyłącznie sumaryczna zasada podana powyzej.

Wyniki wyniki końcowe są już znane i są już zamieszczone w systemie JSOS. W systemie jest podana ocena końcowa z przedmiotu mimo literki (E) (łącznie z aktywnością, kartkówkami, kolokwiami i egzaminem).
W przypadku, jeśli planują Państwo obejrzenie swoich wyników ezgaminu i mają nadzieję na zmianę oceny końcowej, proszę o zaznaczenie reklamacji oceny w systemie.
Prace egzaminacyjne osób z grupy dr Irminy Czarnej można oglądać w poniedziałek (11.02.19) pomiędzy 10 i 12 w pokoju 2.14 w budynku C-11.
Egzaminy studentów z grupy dr. hab. Mariana Hotlosia i dr. Marka Teuerle są do wglądu u tych prowadzących.
Osoby planujące zdawanie egzaminu na ocenę celującą, którzy obecnie mają wpisaną ocenę bardzo dobrą, też muszą zareklamować tą ocenę.
Egzamin poprawkowy dla wszystkich grup odbędzie się 15.02.19 (piątek) pomiędzy 13.00 i 15.00 w sali 204 w budynku A-1.
Ocena z egzaminu poprawkowego jest oceną końcową.
Egzamin będzie się składał z 5 zadań, z których będzie można łącznie uzyskać 70 punktów.
Aby zdać egzamin poprawkowy należy uzyskać minimum 35 punktów.


Listy zadań:
    Economathematics
    Financial risk management
    Stochastic processes and applications