Analiza matematyczna 1

Zasady:
dwanaście kartkówek (12 x maksymalnie 1 punkt=12 pkt),
dwa kolokwia (2 x maksymalnie 20 punktów= 40 pkt, prawdopodobnie w 6 i 11 tygodniu zajęć)
egzamin (maksymalnie 70 punktów)
Za aktywność/rozwiązanie zadania otrzymuje się 1 punkt
Można otrzymać do 30 punktów za aktywność i kartkówki łącznie, do 40 punktów za kolokwia i do 70 punktów za egzamin. To daje razem maksymalnie 140 punktów.
Progi na kolejne oceny:
65 (dst)
80 (dst+)
90 (db)
105 (db+)
120 (bdb)
Ocena celująca przyznawana będzie indywidualnie po ustnym egzaminie.
Listy zadań:
    Economathematics
    Financial risk management
    Stochastic processes and applications